(Чл. 11-2) Защита на правата и свободите на другите