(Чл. 5-4) Преглед на законосъобразността на задържане