(Чл. 8-2) Защита на правата и свободите на другите