(П7-4) Забрана за повторно осъждане или наказание-{Общо}