Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" за периода април - юни 2021 г.

14 септември 2021

Бюлетинът с "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" за периода април-юни 2021 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика "Права на човека" и на …


Image not found.

Осми обобщен годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на ЕСПЧ

12 юли 2021

На 7 юли 2021 г. Министерският съвет прие решение за внасяне в Народното събрание на Осмия годишен доклад за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на чо …


Image not found.

"Будинова и Чапразов срещу България" и "Бехар и Гутман срещу България"

6 юли 2021

На 16 февруари 2021 г. Европейският съд по правата на човека („Съдът“, „ЕСПЧ“) обяви своите решения по делата Будинова и Чапразов срещу Бъл …