Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи

Министерството на правосъдието публикува „Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи“. Документът съдържа лесно достъпна и синтезирана информация за разпоредбите на Конвенцията, обяснения и примери от практиката на Европейския съд за правата на човека и за допуснати нарушения на Конвенцията, довели до осъдителни решения.

Печатният тираж на изданието ще бъде предоставен на различни административни органи в София и страната, чиито служители имат пряк и ежедневен контакт с гражданите, в т.ч.  на институции, предоставящи грижи за уязвими лица. Сред тях, специално внимание е обърнато на правоохранителните органи и в частност органите в системата на МВР, както и на служителите в местата за задържане и лишаване от свобода. 

Наръчникът има за цел да предостави на длъжностните лица  практически насоки за спазване на гарантираните от Конвенцията права в тяхната работа, за да се избегнат, доколкото е възможно нарушения на правата на човека. 

Изданието се реализира в изпълнение на проект „Укрепване на националния капацитет за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) ”, предвиждащ създаването на обучителни материали с коментари и анализи на разпоредби на Европейската конвенция. Проектът се финансира по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г., Програмна област BG14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” и се изпълнява от Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” в партньорство със Съвета на Европа.