Защита на правото на зачитане на личния и семейния живот по Европейската конвенция за правата на човека

"Защита на правото на зачитане на личния и семейния живот по Европейската конвенция за правата на човека", 2012

Ивана Роаня

(чл.8) Право на зачитане на личния и семейния живот