Преглед и оценка на изпълнението на съществуващите анализи и мерки във връзка с проблемите, констатирани в групата решения „Йорданова и други срещу България“, м. март 2024 г.