Защита на правото на свободата на мисълта, съвестта и религията по ЕКПЧ

Защита на правото на свободата на мисълта, съвестта и религията по ЕКПЧ, 2012 г.

Автор: Джим Мърдок

(чл.9) Свобода на мисълта, съвестта и религията