Разпоредбите на чл. 2 от Протокол № 4 и чл. 1 от Протокол № 7 на ЕКПЧОС

Автори: Мария Вранеску и Галин Несторов

Членове от Конвенцията: (П4-2) Свобода на придвижване и (П7)