Реформа на реформата (Протокол 14 към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи)

Автор: Димитър Гочев

Членове от Конвенцията: (П 14) Протокол № 14