Решенията на Европейския съд по правата на човека по допустимостта на претенциите срещу България за защита на правото на мирно ползване на притежанията

Автор: Здравка Калайджиева

Членове от Конвенцията: (П 1-1) Защита на собствеността