Свободата на изразяване sub judice и безпристрастността на съда

Автор: Проф. др. Мартин Кайер

Членове от Конвенцията: (Чл. 10) Свобода на изразяването на мнение (общо); (Чл. 6) Право на справедлив съдебен процес