Чл. 1 от Протокол № 1 (Допълнителен протокол) на ЕКПЧОС - съдържание и обхват, ограничения, пряка приложимост

Автори: Румяна Бончева, Майя Русева, Мария Вранеску

Членове от Конвенцията: (П 1-1) Защита на собствеността