Чл.6 - справедлив съдебен процес - общ преглед

Канстантин Дзехтиару, лектор по Право, Университет в Съри, Великобритания