Възможностите за защитата във връзка с експертизите в наказателния процес на РБ и изискванията на чл.6 от ЕКПЧ

Ивайло Цонков