Съответствие на българския закон и практика с установените стандарти относно прилагането на чл.10 от ЕКПЧ

проф. д-р Фрид ван Хууд