Съответствие на българския закон и практика с установените стандарти относно прилагането на чл.14 от ЕКПЧ

проф.д-р Фрид ван Хууд