Анотирана съдебна практика на ЕСПЧ

 • Cernak срещу Словакия (резюме)

  Номер на жалбата пред ЕСПЧ: 36997/08

  Дата на постановяване на решението: 17.12.2013 г.

  видд на решението: по същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/ …

 • Cumhuriyet Vakfi и други срещу Турция (резюме)

  Номер на жалбата пред ЕСПЧ: 28255/07

  Дата на постановяване на решението: 8.10.2013 г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/ …

 • Del Rio Prada срещу Испания

  Номер на жалба: 42750/09

  Дата на постановяване: 21.10.2013 г.

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112108

  Членове от Конвенцията: (Чл. 5) …

 • Donohoe срещу Ирландия

  Номер на жалба: 19165/08

  Дата на постановяване: 12.12.2013 г.

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138919

  Членове от Конвенцията: (Чл. 6) Право …

 • E.M. срещу Румъния

  Номер на жалба: 43994/05

  Дата на постановяване: 30.10.2012 г.

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114091

  Членове от Конвенцията: (Чл. 3) …