Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Публикуван е преводът на решението на ЕСПЧ по делото "Иванова и Черкезов срещу България", жалба № 46577/15

26 май 2016

Дирекция ППРБЕСПЧ публикува на страницата "Права на човека" и на страницата на министерство на правосъдието българския превод на решението на ЕСПЧ по делото "Ив …


Image not found.

Закриваща конференция на предефиниран проект 3

26 май 2016

На 25.04.2016 г., в зала "Анел" на едноименния хотел в София се проведе закриващата конференция по предефиниран проект 3 "Укрепване на националните компенсаторн …


Image not found.

Анализ на ефективността на административния механизъм за обезщетяване по Глава трета "а" от Закона за съдебната власт

22 април 2016

На портала за права на човека е публикуван доклад "Анализ на ефективността на административния механизъм за обезщетяване по Глава трета "а" от Закона за съдебната власт.& …